Category Archives: Blog

Seks elever i secondary school

Seks elever fra vores sposorprogram i Kanyakoo Self Help Initiative er lige startet i upper secondary school efter veloverståede, afsluttende eksamener i primary school! Upper secondary school svarer til gymnasiet, så det er en stor mulighed at få. De seks unge menneskers familier ville have svært ved at dække udgifterne til dette uden økonomiske støtte, så en stor tak skal lyde til sponsorerne.

Vi ønsker Marita, Catherine, Caroline, Brian, Esther og Teresa alt det bedste de næste år!

Julehilsen til medlemmer og sponsorer

Kære medlemmer og sponsorer

Her ved slutningen af året kan det være på sin plads med et tilbageblik på det næsten svundne år 2017.

For Vestkenyas Venner har det været et begivenhedsrigt år. Ud over de sædvanlige aktiviteter fejrede foreningen i september måned 10 års jubilæum med en reception og en fest. Det blev en fin dag med taler, musik, trommespil og –dans og god mad.

Forud for og under jubilæet havde vi besøg af Syprose Akinyi, Phylemon Odhiambo Okoth og Peter Okoyo Owefra Kenya. De besøgte en lang række skoler i Sydjylland, hvor de fortalte om forholdene i Kenya, spillede på trommer og dansede med eleverne, og Phylemon lavede dukketeater. På nogle af skolerne lavede de også kenyanske madretter sammen med eleverne og med Sarah Achieng og Apiyo Techlor som chef-kokke.
Deres aktiviteter genererede over 22.000 kr., heraf mere end 12.000 kr. fra et spon-sorløb på Nydamskolen i Sønderborg.

Julekurve
Indsamlingen til julekurve blev godt modtaget. På 14 dage kom der 14.500 kr. ind. Sponsorerne har betalt beløb fra 100 kr. til 1.000 kr. Vi takker for pengene, som for nogle dage siden er videresendt til de to foreninger, som vi samarbejder med i Vest-kenya, Kanyakoo og Kagwena Mochiewo.

Skolebørn
Vi har i øjeblikket kontakt til 61 skolebørn, som får hele eller dele af udgifterne til deres skolegang betalt af danske (og nogle enkelte sydslesvigske) sponsorer. Nogle af sponsorerne er fælles om et barn, og der er 70 sponsorer, som betaler fra 50 kr. til 400 kr. om måneden. I alt er der i 2017 overført lidt over 93.700 kr. til børnenes skole-gang.
Vi takker sponsorerne for deres indsats, som er til uvurderlig gavn for børnene, deres familier og for områdets fremtid. Vi ved, at uddannelse er en væsentlig faktor ud af fat-tigdom i udviklingslandene.

Til slut vil vi ønske alle medlemmer og sponsorer en glædelig jul og et godt nytår.

Venlig hilsen
Bestyrelsen