Bedre sundhed

Bedre sundhed hos kenyanske børn og voksne

Vestkenyas Venner har indsamlet brugt hospitalsudstyr fra lukkede sygehuse i Danmark. Med hjælp fra Mellemfolkeligt Samvirke har vi i årene 2009, 2010 og 2011 sendt containere til Kanyakoo, og ved hjælp af indsamlede midler hovedsageligt fra skoler, hvor eleverne har lavet ”Løb for Kenya”- og ”Cykl for Kenya”-arrangementer, har vi skaffet midler til at kunne bygge og drive en sundhedsklinik i Asembo.

De alvorligste sygdomme i området er AIDS og malaria, og klinikken har reduceret skaderne af disse væsentligt.

Forudsætningen var, at klinikkens udgifter og indtægter efter 3 år skulle balancere. Dette mål er ikke nået, så vi bruger medlemskroner til den fortsatte drift af klinikken.

 

Læs også om: