Bedre vand

Bedre mulighed for vanding af afgrøder og rent drikkevand

Rent vand er en forudsætning for sundheden. Et af Vestkenyas Venners første projekter i Kanyakoo var etablering af en brønd. Dette skete med hjælp fra sponsorer.

I det tidlige forår 2014 var også vandingsanlægget i Kanyakoo færdigt, og i februar kunne indbyggerne for første gang høste løg i den tørre sæson. Vandingsanlægget er etableret med hjælp fra Ingeniører uden Grænser og Grundfos.

Også i Kagwena er man i gang med at etablere en brønd. Vi har fået 5.816 kr. fra Kulturstyrelsen til dette projekt, og vi søger sponsorhjælp til at fuldføre det.

Læs også om: