Kontingent 2017

Kære medlemmer af Vestkenyas Venner
Så er vi nået til tiden for indbetaling af kontingent til Vestkenyas Venner for 2017.
Det er i år 10 år siden, foreningen blev stiftet, og den eneste ændring i kontingentet i alle årene, er, at vi for nogle år siden indførte et kontingent for unge og studerende.
Der er altså fortsat følgende kontingentmuligheder:
unge under 25 år og studerende      50 kr.
personligt medlemskab                   200 kr.
familiemedlemskab                          350 kr.
foreningsmedlemskab                     750 kr.
virksomhedsmedlemskab           1.000 kr.
Kontingentet kan indbetales på vores konto i

                   Frøs Herreds Sparekasse, reg. 9738 konto 2176432
                   eller MobilePay nr. 3029 1641

Jeg håber, at I fortsat har lyst til at støtte den fantastiske udvikling, som vi har været med til at igangsætte i Vestkenya. Vi startede med at samarbejde med foreningen Kanyakoo i Asembo, og nu hjælper vi også i foreningen Kagwena Mochiewo i Kombewa, som ligger ca. 50 km fra Asembo. Det er det område, vores bestyrelsesmedlem, Sarah Achieng, kommer fra.
Mange af vore medlemmer har også valgt at være sponsor for et skolebarn. Hvis det kunne friste dig, er du velkomne til at henvende dig til undertegnede.
Venlig hilsen
Kurt Pedersen
kasserer